Drevené pergoly

Drevené pergoly sú najpoužívanejšie k stavbe zastrešeniu terás a sú neoddeliteľnou súčasťou každého domu. Ich prirodzenosť krásy dreva dodávajú týmto zastrešeniam špecifický a famózny vzhľad.

+421 905 85 36 76

KVH HRANOLY
( konštrukčné masívne drevo )

KVH hranoly sa vyrábajú najčastejšie zo smrekového reziva. Výroba KVH prebieha vysušením reziva na 15 % vlhkosti s toleranciou +/- 3 % a ďalej je rezivo hobľované na presný rozmer. Z vysušených a ohobľovaných hranolov je nutné vyrezať vady (miesta po vypadaných sukoch, rozpraskané časti hranolu a iné), aby výrobok splnil predpísanú normovú kvalitu.

Na časti reziva, ktoré už neobsahuje neprípustné vady, sú z čela hranolu vyfrézované zubové spoje (tzv. cinky), do ktorých sa nanesie lepidlo a pomocou ktorých sú jednotlivé kusy k sebe tlakom zlepené. Takýmto spôsobom vznikne vysušený, hobľovaný hranol vysokej akosti v dĺžkach, ktoré nie sú obmedzené dĺžkou guľatiny. Najčastejšie sa kvôli transportu vyrábajú KVH hranoly v dĺžkach 13 m.

Vďaka svojím vlastnostiam sú KVH hranoly ideálnou voľbou pri stavbe pergol a prístreškov v kombináciami krytín ako Lexan a sklo. Naproti klasickému stavebnému rezivu sa nekrútia, no ponechajú si estetickosť a pevnostné nároky. Pokrútenie reziva by mohlo znamenať poškodenie spojov krytiny a následné zatekanie.

Charakteristika výrobku:
 • konštrukčné masívne drevo
 • priemerná vlhkosť dreva 15%
 • estetický vzhľad
 • vysoká presnosť lícovania
 • vyrobené zo smrekového dreva, sušené, hobľované, cinkované
 • mimoriadna tvarová stálosť vďaka technickému sušeniu dreva
 • využívané pri stavbách, kde sa kladie dôraz na stabilitu a estetiku
 • vyrábané v dĺžkach až 13 m
PREČO DREVO
 • drevo je obnoviteľná surovina
 • jeho použitie a likvidácia nezaťažuje životné prostredie
 • má nesporné tepelnoizolačné prednosti
 • pomer hmotnosti k pevnostným vlastnostiam a cene ho predurčuje na širokú škálu použitia
 • v neposlednom rade, nič nenahradí prirodzenosť a krásu dreva
KLINOVÉ SPOJE – METÓDA NEKONEČNÉHO VLYSU ( CINK )
 • KVH sa vyrába len dĺžkovým napájaním prostredníctvom silného zubového spojenia jednotlivých dielčich kusov do dĺžky max 13 m. Klinový spoj v KVH neoslabuje priečny rez a nemusí byť preto zohľadňovaný pri výpočtoch prierezu.
Výhody KVH hranolov
 • Materiál je vysušený- odoláva drevokazným hubám a hmyzu. Vysokou teplotou počas sušenia je sterilizovaný od možných zárodkov biotických škodcov.
 • KVH hranoly sú tvarovo stále. To znamená, že sa už nekrútia a nepraskajú.
 • KVH hranoly majú po celej dĺžke a šírke rovnakú veľkosť, ktorá je dôležitá pre dokonalú rovnosť drevostavieb.
 • Štandardné dĺžky sú až 13 m
 • Hmotnosť dreva vďaka vysušeniu je nižšia oproti mokrému rezivu ( bežne mokré drevo až 65% vlhkosti ).
  Vďaka tomu je jednoduchšia manipulácia a preprava.
 • KVH hranoly sú hobľované so zrazenými hranami. Pre pohľadové použitie ich stačí prebrúsiť a ošetriť lazúrov.
CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE – KVH
 • Konštrukčné masívne drevo KVH je stavebné rezivo z ihličnanov
 • prevažne smrek
 • v priečnom reze z jedného kusa, teda nie je vyrobený vrstvením viacerých lamiel na hrúbku, ani na výšku.
 • KVH je prevažne používané pre konštrukcie, ktorých priečny rez je stanovený podľa nosnosti / DIN 4074-1 .
 • Výroba predmetných KVH je dozorovaná,  výrobok musí zodpovedať norme DIN 4074-1.
  Výrobky sú certifikované a prostredníctvom mechanicky vyrazených číselných kódov na každom výrobku identifikovateľné.
ZNAKY A KRITÉRIA
 • KVH spĺňa doplňujúce špeciálne kritéria popísané v Technických a kvalitatívnych podmienkach. Vlhkosť KVH je 15 %, najviac však 18 %.
 • Umelé sušenie dreva eliminuje následné neželané tvarové zmeny v zabudovanej konštrukcii.
 • Pri maximálnej vlhkosti dreva 18% sa vylučuje prípad poškodenia drevokaznou hubou.
  Preto je možné upustiť od preventívnej chemickej ochrany, ak po zabudovaní je garantované, že nebude vo vlhkom prostredí bez prístupu vzduchu.
Elegantné a účelné riešenia pre každý domov

Neváhajte a požiadajte o cenovú ponuku ZDARMA ešte dnes

Viac ako 15 rokov skúseností | Kvalitné materiály |
Garancia výhodných cien | Spokojnosť zákazníkov

Sledujte nás a naše realizácie na FACEBOOKU

brilliant-community

  Viac ako 15 rokov skúseností | Kvalitné materiály | Garancia výhodných cien | Spokojnosť zákazníkov

  ADRESA

  Vrádište 293,
  90849 Vradiste ( areál ACHP ).

  MOBIL

  +421 905 85 36 76

  EMAIL

  luxim@luxim.sk