Balkóny a lodžie rozdelujeme na dva druhy:

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE